• Pro štěstí

  • Čakry

  • Kameny a drahokamy podle znamení zvěrokruhu

  • symboly

  • kyvadla

Reklamace

 

Reklamační řád fajnedarky.cz vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě a je odůvodněná.

Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednávající dokončením objednávkového procesu, případně podpisem faktury, uhrazením kupní ceny, souhlasem s obsahem kupní smlouvy nebo převzetím zboží od přepravce. Převzetím zboží se rozumí čas, kdy objednávající zboží převezme v jakékoli formě.

Kontrola

Objednatel je povinen při převzetí zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena a nevyskytují-li se na dodávce v den plnění vady. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod fajnedarky.cz. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel daňový doklad, je povinen ihned informovat internetový obchod fajnedarky, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a v originálním obalu.

Reklamace zásilek může být uplatněna pouze na adrese dodavatele:

David Svobodník, se sídlem Čsl. armády 2953/21b, Karviná 733 01, info@fajnedarky.cz. 

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží

– poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
– s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
– mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.)
– bez doložení původu nákupu
– poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo zásadami správného použití či skladování a zboží poškozené neodborným zásahem
 

Jak postupovat při reklamaci?

Snažíme se našim zákazníkům vždy pomoct. Pokud se tedy vyskytne nějaký problém, např. že vám nedošlo zboží úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosím podle instrukcí uvedených níže. Usnadníte nám práci a Vaše reklamace bude vyřízena mnohem rychleji:

- zboží došlo v porušeném obalu:
V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s doručovatelkou zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V každém případě je doručovatelka povinna na vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce, a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod. od převzetí na vaši pobočku České pošty, kde uplatníte reklamaci z poškození. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí uplatnit do 24 hod. od převzetí na poště. Pokud nejprve pošlete zásilku do naší firmy, není to správně a nemůžeme vám za takovou reklamaci přiznat náhradu.

- zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou:
Zboží zašlete k nám na výše uvedenou adresu, my jej vyměníme a do 5 dnů odešleme zboží nové.

- zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj vada:
Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu zda je zboží v záruce (funkční záruka je zpravidla 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak), pokud je zboží v záruce zašlete jej s kopií dokladu o koupi na adresu naší firmy, nebo nás kontaktujte na emailu info@fajnedarky.cz. 

Popis správně zaslané reklamace

Připravte si daňový doklad, který vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží do původního obalu a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy vám bylo zboží dodáno, dále pak vyplněný Reklamační formulář, který je ke stažení na tomto odkazu: www.fajnedarky.cz/pdf/reklamacni-formular.pdf. Vadné zboží spolu s dokladem o zakoupení a vyplněným reklamačním formulářem odešlete doporučeně na naši výše uvedenou adresu. Náklady na dopravu reklamace nese objednávající, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit.
Neposílejte zásilku jako dobírku – takovou zásilku nemůžeme převzít.

Vaši reklamaci vyřídíme nejpozději do 30 dnů.

Běžně řešíme problémy do 48 hodin a jiné reklamace do 5 dnů. Doporučujeme vám tedy využít vždy nejrychlejší cestu na emailu info@fajnedarky.cz.
 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 25. 5. 2021