• Pro štěstí

 • Čakry

 • Kameny a drahokamy podle znamení zvěrokruhu

 • symboly

 • kyvadla

Kameny pro jednotlivé čakry

CO JE ČAKRA

                                                                                 


                              


Aby bylo lidské tělo zdravé, je třeba, aby jeho čakry byly v rovnováze, správně fungovaly a přijímaly bioenergii.
Slovo čakra pochází ze sanskrtu a v překladu znamená kruh nebo kolo.

Čakry jsou energetická centra člověka nacházející se podél vertikální osy těla. Dělíme je na hlavní a vedlejší. Jsou spojeny hlavními meridiány (soustava drah, jimiž proudí energie uvnitř těla). Důležitých je sedm hlavních čaker. Ale je jich daleko víc.                                                        

                      

Čakry se podobají trychtýřovitým květním kalichům (často připodobňovány lotosovým květům), které se neustále točí v podobě víru. To způsobuje, že potřebná okolní energie je vtahována dovnitř a ta nevhodná zase vyfukována ven. Většinou se čakry otáčejí doprava a jejich průměrná velikost je u zdravého jedince 10-15 cm. Každé čakře je přiřazena jedna odpovídající barva.

Poruchy, blokády a různé deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry, odblokované, vyčištěné a v harmonii, je harmonický i život člověka.

     

    VÝBĚR VHODNÝCH KAMENŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ČAKER

Výběr vhodných kamenů  a minerálů pro odblokování jednotlivých čaker se v odborné literatuře velmi. Přinášíme Vám proto jednoduchý přehled drahých kamenů podle jednotlivých čaker, jež jsou často zmiňovány v literatuře na téma čaker.

 

 •        První čakra MULADHARA - kořenová čakra

achátheliotrophematitčervenýkorálgranátkarneol,        sardonyxšedý achát, rodochrozitrubíntygří oko

 

 •        Druhá čakra SVADHISTANA - čakra na podbřišku/sakrální  

citrínkarneolměsíční kámentygří okozlatý topaz,

 

 •        Třetí čakra MANIPURA - čakra solar plexus

avanturín, citrínjantarmalachitsluneční kámenrůženín, tygří oko,   topazzáhněda

 

 •        Čtvrtá čakra ANAHATA - srdeční čakra amazonitavanturín, jadeitkunzitnefritolivínsmaragd,     růženínturmalín

 

 •        Pátá čakra VIŠUDHA - krční čakra            

akvamarínchalcedonlapis lazulimodrý achátmodrý turmalínpyritsokolí oko, tyrkys

 

 •        Šestá čakra ADŽNA - čakra třetího oka

ametystazuritfluoritkřišťállapis lazuli

 

 •        Sedmá čakra SAHASRARA - korunní čakr

ametystcelestínfluorit fialovýjadeitkřišťál