• Pro štěstí

 • Čakry

 • Kameny a drahokamy podle znamení zvěrokruhu

 • symboly

 • kyvadla

Čínští mudrci před tisíci lety v Knize proměn I-ŤING důkladně prozkoumaly ty životní situace člověka, které se vyskytnou alespoň jednou v našich životech. Jejich „nezvládnutí“ logicky ústí u člověka do možných emočních bloků a tím i do potenciálních zdravotních problémů, duševní nepohody. Jaké jsou vlastně ty životní situace, kterými postupně a v různých kontextech procházíme?

Podívejme se tedy na jejich seznam:

 • Tvoření
 • Příjem
 • Počáteční potíže (klíčení)
 • Nezralost
 • Čekání
 • Konflikt
 • Řád
 • Sounáležitost
 • Vážím si i toho mála (krok za krokem k cíli)
 • Opatrně vpřed
 • Rozkvět
 • Ustrnutí
 • Lidské společenství
 • Velká úroda
 • Skromnost
 • Motivace
 • Následování jiných, flexibilita
 • Náprava pokaženého
 • Přibližování se
 • Jasné vidění, rozpoznávání, pozornost
 • Konfrontace
 • Zkrášlení
 • Rozložení
 • Návrat domů (znovuzrození)
 • Spontánnost
 • Trpělivá snaha k dosažení záměru
 • Vyživování
 • Velký skok
 • Překonání těžkostí
 • Osvícení
 • Sladění
 • Výdrž
 • Ústup
 • Velký vliv
 • Postup (rozpínání)
 • Ústup Světla
 • Rodina člověka
 • Protiklady
 • Těžkosti
 • Řešení
 • Příprava před velkým tahem
 • Zvelebování
 • Odstraňování
 • Kontakt a pokušení
 • Sběr
 • Ambice
 • Vyčerpanost
 • Studnice poznání
 • Revoluce
 • Oběť
 • Šokování
 • Klid
 • Postupný rozvoj
 • Děvče na provdání
 • Hojnost
 • Přechodné období
 • Působení na jiné
 • Sdílení radosti
 • Sjednocení
 • Překážky
 • Vycentrování
 • Výhoda menšího
 • Těsně po naplnění
 • Těsně před naplněním

Ano, je jich celkem 64! Výše uvedené životní témata sebou přinášejí výzvy, potíže, překážky, strachy atd.., které se mohou promítnout do emočních bloků, tělesné a duševně nepohody člověka. Biologické konflikty nelze brát na lehkou váhu.

Platí totiž zásada: "Vnější svět je odrazem mého nitra!"

84 květinových esencí adresuje v 1 přípravku všech 64 životních situací, proto odpadává častokrát náročná a nezamýšlená pouť pacienta do hlubin vlastních skrytých negativních pocitů! A proč 84 květinových esencí a ne 64? Vynálezci tím sledovali posílení účinku u některých frekventovaných životních témat. Právě komplexnost přípravku je jednou z hlavních triumfů kapek MOKŠA, které na celém světě nemají obdoby! Odpadává tím i náročná lokalizace toho správného homeopatika na konkrétní potíže.